Dịch vụ nhân công khuân vác đồ đạc gia đình & bốc xếp Hạ Long

Nhân công khuân vác

400.000,0

Cho thuê nhân công khuân vác đồ đạc gia đình và bốc xếp vật tư hàng hóa. Số lượng nhân công do bạn tính toán sau đó đặt thuê. Nhân công là người lao động có sức khỏe, thành thạo công việc.

Yêu cầu báo giá