Hình thức bồi thường của dịch vụ chuyển nhà như thế nào? - Chuyển nhà Hạ Long

Hình thức bồi thường của dịch vụ chuyển nhà như thế nào?

Nếu trong trường hợp bị xảy ra mất đồ hoặc đổ vỡ khi vận chuyển. Chuyển Nhà 24h xin đền bù thiệt hại 100% giá trị đồ vật tại thời điểm xảy ra. Chúng tôi cam kết để đảm bảo an toàn tài sản của bạn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.