Kích thước thùng xe tải 2. 5 tấn - Chuyển nhà Hạ Long