Chuyển văn phòng Viễn Thông A Hạ Long Archives - Chuyển nhà Hạ Long