Bốc vác và bốc xếp tại Hạ Long Quảng Ninh

Bốc xếp Quảng Ninh

Bốc xếp Quảng Ninh có kinh nghiệm và tay nghề chuyên môn cao

Dịch vụ bốc xếp Quảng Ninh gồm có bốc xếp và vận chuyển đồ đạc gia đình, bốc xếp và khuân vác hàng hóa từ xe tải vào kho, khuân vác tài liệu văn phòng. Cung cấp nhân lực bốc xếp để để chuyển kho hàng, chuyển đồ đạc chạy sự kiện. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuê nhân công bốc xếp theo giờ hoặc thuê bốc xếp khoán trọn gói công việc.