Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, trường học

Chuyển trường đại học Hạ Long

Chuyển trang thiết bị của Trường Đại Học Hạ Long từ Hạ Long đến Uông Bí, Quảng Ninh

Hình ảnh và video thi công chuyển trường Đại học Hạ Long, tháng 09 năm 2023. Công việc được thực hiện đạt tiến độ cao và an toàn cho toàn bộ tài sản. Chuyển nhà 24h Hạ Long chuyên cung cấp dịch vụ chuyển trường học tại Hạ Long. Dịch vụ chuyển trường học thực …

Đọc tiếp

Chuyển văn phòng hành chính công Hạ Long

Chuyển văn phòng hành chính công thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tháng 09/2023

Hình ảnh thi công chuyển văn phòng hành chính công Hạ Long, tháng 09 năm 2023. Công việc được thực hiện đạt tiến độ cao và an toàn cho toàn bộ tài sản. Chuyển nhà 24h Hạ Long chuyên cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng cho các tổ chức và doanh nghiệp. Dịch vụ …

Đọc tiếp